بازی امپراتور Kuzco آنلاین

بازی امپراتور Kuzco آنلاین

ما به فکر می کنم که همه پادشاهان راش وحشتناک و ذهن های مختلف و یا سخاوت. اما این بازی آنلاین رایگان امپراطور کوزکو رد این نظریه، و ما را به یک مرد جوان و تهور که بر کشور حکومت، در حالی که باقی مانده از یک کوچک بسیار عالی معرفی می کند. او را دوست دارد به سازماندهی بازی های المپیک و شرکت در آنها خود را. اما اسماعیل به طور دائم به او جلوگیری، به دنبال از دست دادن او و تاج و تخت. او دارای یاران که در حال تلاش برای حذف امپراتور از راه دور، اما به لطف در اختیار داشتن سحر و جادو از کوسکو ماهرانه طول می کشد به شکل های مختلف است و در مسیر به پیروزی. البته، این شایستگی بزرگ خود را، دلیل آن است که شما را انتخاب کنید به بازی در کنار امپراتور و او را در هر راه کمک کند.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها