ﺮﮐﺎﺘﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

ﺮﮐﺎﺘﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

داشتن خواندن کتاب در مورد Stalker ها، پسران شروع به رویای به در این منطقه است و پیدا شده است باقی مانده تر از هیولا، جمع آوری آثار مکشوفه و کشف تله رادیواکتیو است. در واقع، چنین مناطق تنها در تخیل نویسندگان و محصولات بازی آنلاین وجود دارد. اگر آن جالب است برای کشف چنین مکان هایی، بازی رایگان باز استاکر و هیچ یک از بازی مزاحم تغییر میده جهش و جمع آوری چیزهای کوچک فوق العاده است. هر به شما پاداش و توانایی به ارمغان بیاورد. بعضی از درمان، اما برخی دیگر بهتر نگه داشته در ظروف در بسته تا به عنوان رنج می برند نیست.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها