ﻖﻤﺣﺍ ﯼﺯﺎﺑ

ﻖﻤﺣﺍ ﯼﺯﺎﺑ

نام خنده دار بازی Balda خار به از دست دادن نیست. آن را هنوز هم می تواند به نام بازی با کلمات، و اگر پیش از این برای او کتاب ورزش (فلوچارت)، اما در حال حاضر آن را آنلاین به صورت رایگان به نظر می رسد، هر چند آن را به بازی با همان قوانین از آشنا. این کلمه به نامه های موجود در هر جهت به سمت چپ جدید اضافه شده است. فقط کسانی که یک فرهنگ لغت مناسب و معقول، به راحتی می توانید برنده شوید، و به همین ترتیب پر کنید تا خزانه دانش به یک حریف شایسته. و آن نیاز به دانش، نه تنها در زبان مادری خود، اما در زبان انگلیسی.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها