ﻥﺎﻣﺯ ﯽﯾﻮﺟﺍﺮﺟﺎﻣ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺎﻣﺯ ﯽﯾﻮﺟﺍﺮﺟﺎﻣ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

تصور کنید که در سراسر تغییر و سحر و جادو بیدار شده است. دنیای اطراف ما به نظر می رسد حیوانات بسیار متفاوت است، و مردم خود را دوست ندارد. آن را در این جهان زندگی می کنند فین و جیک است. آنها چه می کنند، و چه ماجراهای به سهم خود قرار می گیرند، به شما بازی آنلاین رایگان ماجراجویی زمان است. شما خواهید دید موجودات عجیب و غریب به بازدید از بسیاری از شاهزاده خانم، شگفت زده در حال انجام دگردیسی. این ماجراجویی باور نکردنی ترین که در آن شما بازی کرده بودم. بسیاری از باید برای اجرای و پرش، گرفتن اشیاء و صرفه جویی در کسانی که نیاز به جمع آوری تکه های پازل و رنگ یک جهان سیاه و سفید در اطراف ما.

بهترین ﻥﺎﻣﺯ ﯽﯾﻮﺟﺍﺮﺟﺎﻣ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها