ﯼﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﯼﺯﺎﺑ

ﯼﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﯼﺯﺎﺑ

تبدیل به صاحب شرکت حمل و نقل، کارخانه ها، هتل ها، رستوران ها، فرودگاه ها، و سازمان های دیگر شما آزاد بازی انحصار کمک خواهد کرد. اگر قبل از آن ممکن است به بازی بود، جمع آوری شده در خانه کسی، در حال حاضر استراتژی اقتصادی ارائه آنلاین، نگه داشتن تمام قوانین است. پرتاب تاس استخوان و حرکت گام به گام با توجه به ارزش کاهش یافته است، شما باید این کار مشخص اطاعت: به پس انداز خود را برای پرداخت اجاره بها برای حق اقامت در آن نقطه، شخص دیگری به خرید این شرکت، 'بررسی'، یا به دست آوردن اضافی.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها