ﯽﻫﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﻫﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ماهی سحر و جادو بازی های آنلاین این است که آنها در اختیار داشتن توجه و مسحور خود را. هنگامی که به عمق و یا درمان ساکنان آکواریوم، شما می توانید جذابیت خود را کشش. و همانطور که در هر یک از نسخه های این بازی شما می توانید به صورت رایگان بازی، به طور کامل در مورد موارد دیگر فراموش کرده ام. اما همه چیز همیشه اطمینان بخش، و گاهی اوقات باید از شکارچیان فرار، به طوری که آنها را نخواهد خورد. و به عنوان شما شروع به رشد می کنند، و طعمه خود را در یک چیز جزیی است.

بازی ماهی بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯽﻫﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ