ﻢﻫﺭﺩ Rapunzel ﯼﺯﺎﺑ

ﻢﻫﺭﺩ Rapunzel ﯼﺯﺎﺑ

هر شاهزاده خانم است، یک عاشق و Rapunzel فلین است. به خاطر شاهزاده خانم او با یک دوجین سربازان راهزنان پراکنده کشتن جادوگر مبارزه خواهد کرد، آزاد مورد علاقه از هر سلول. او به کمک شما رد نمی کند، و به همین ترتیب راه را به رایگان دانلود بازی آنلاین Rapunzel داستان پیچیده را باز کرد. آماده برای عمل، به ماجراجویی و خطر است. واکنش نشان می دهد به حوادث در زمان و رفتن به سیستم عامل، جمع آوری پاداش و جلوگیری از دیدار با امنیت. شما همچنین می توانید پازل بازی و یا رنگ یک تصویر، و به عمل مشاهده خواهد تفاوت را پیدا کنید.

بهترین ﻢﻫﺭﺩ Rapunzel ﯼﺯﺎﺑ

آخرین ﻢﻫﺭﺩ Rapunzel ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها