ﻦﯾﻼﻧﺁ ﺩﻻﻮﻓ ﺲﮑﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﻦﯾﻼﻧﺁ ﺩﻻﻮﻓ ﺲﮑﻣ ﯼﺯﺎﺑ

و یک بار دیگر تهدید سیاره شما. تنها قهرمان شجاع جرات نداره به صحبت کردن در برابر آهن از دشمن. آن فرود ارتش روبات، و آنها باید در برابر قوی ترین سلاح استفاده می شود. شروع بازی رایگان بازی آنلاین حداکثر استیل و مسلح با مهمات مدرن است. حوادث فوق العاده به سرعت در حال توسعه، و دشمن خستگی ناپذیر در محل سربازان افتاده دخالت های جدید است. اما قهرمان است با کلاهک بهبود مجهز، و اگر شما از آنها استفاده به طرز ماهرانه ای، مطمئن شوید که برای صاف کردن قلمرو و صرفه جویی در جهان از مهمانان خطرناک است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها