ﮏﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﮏﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

شما را به بازی بازی های آنلاین رایگان دندانپزشک که در آن به نوبه خود برای عوامل لبخند زیبا به انتظارنشسته بودند، هیولا شخصیت بالا، بن، شخصیت های دیزنی، افراد مشهور، حیوانات و بچه ها. همه مشکلات مشابه، اما اگر هر کسی می تواند یک دندان جلو و سست موضوع، در بسیاری از موارد، می تواند در تماس نزدیک با دکتر خود اجتناب نیست. این شگفت انگیز است که چگونه شما می توانید دهان خود را اجرا کنید، به طوری که آن عملا دندان های سالم باقی نمی ماند. آستین های خود را کت سفید و ابزار دست. از دندان های زرد پلاک تمیز، پوسیدگی و تحت درمان به حذف به طور کامل فاسد، در محل قرار داده این ایمپلنت.

بازی ﮏﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﮏﺷﺰﭙﻧﺍﺪﻧﺩ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ