ﻩﺎﺷ ﺮﯿﺷ ﯼﺯﺎﺑ

ﻩﺎﺷ ﺮﯿﺷ ﯼﺯﺎﺑ

قبل از اینکه شما بازی های آنلاین رایگان شیر شاه، که جمع آوری داستان کمی سیمبا. او یک گروگان گیری کردن & ndash شد. به عنوان ولیعهد، او را به پنهان در جنگل از عموی خائنانه، که می خواهد به قتل برادرزاده خود مجبور شد. برای شما را به بوفالو تعقیب، اما از جمع آوری به اندازه کافی با حوزه های سرعت، شما نمی خواهد زیر سم خود را دریافت کنید. بعد، سعی کنید از قلعه باستانی گرفتن tayaschego بسیاری از رمز و راز. هر مرحله نیاز به یک حدس منطقی و بازی در این داستان خواهد بود به ویژه برای کسانی که دوست به باز کردن پیچیدگی های پیچیده و پیدا کردن یک جواب منطقی جالب است. شما همچنین می توانید رنگ پازل جمع آوری و رنگ تصاویر از کارتون.

بازی ﻩﺎﺷ ﺮﯿﺷ بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻩﺎﺷ ﺮﯿﺷ ﯼﺯﺎﺑ