ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺘﺷﺮﻓ

ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺘﺷﺮﻓ

بازی های آنلاین رایگان فرشتگان آسمانی نشان دهنده موجودات بسیار که به طرز مرموزی خندان با عکس. آنها نیاز به رنگ و یا ساخت یک پازل است. شما می توانید با ارسال آنها پرواز در ابرها، جایی که آنها جمع آوری قلب و ستاره را بازی کند. دفعه بعد که فرشتگان شکار برای قلب عاشقانه از دختران و پسران باز به آنها را با ضربه فلش و ایجاد یک زوج دوست داشتنی. به فرشته خود را جذاب نگاه کرد، او را انتخاب کنید odezhku و بال، مو و آرایش او را. اما گاهی اوقات آنها باید به مبارزه با شیاطین، و شما خواهید دید آنچه که آنها نیروی خرد زمانی که وضعیت آن نیاز دارد.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺘﺷﺮﻓ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها