بازی باربی باردار آنلاین

بازی باربی باردار (Barbie Pregnant) آنلاین نیست.


این بازی در مورد باربی عزیزم. در این زمان او در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به یک مادر است. البته، او می خواهد زیبا مادر آینده، بنابراین شما نیاز به کمک به لباس مناسب را انتخاب کنید او را.

بازی های فلش مشابه