ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﺘﺳﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﺘﺳﺩ ﯼﺯﺎﺑ

هر کس باید بداند که چگونه به طبخ، حتی غذاهای ساده، و دختران به خصوص مفید این مهارت. برای شروع آموزش، ابداع رایگان بازی های آنلاین پخت و پز برای دختران. آنها را تحت تاثیر انواع دستور العمل های ملی، سنتی و عجیب و غریب. بازی آنها را آموزنده، اما مهمتر از کردن & ndash؛ هیجان انگیز است. به دنبال دهید برای گرفتن مواد غذایی، برش و ارسال در یک کاسه به سرخ، جوش، خورش و یا مخلوط. شما خواهید دسر خوشمزه، دوره های اول و دوم را پیدا کنید، و همچنین به انجام کسب و کار، باز کردن یک رستوران خوب برای تغذیه بازدید کنندگان.

بهترین ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﺘﺳﺩ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها