ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ ﯼﺯﺎﺑ

در بخش خدمات مقصدهای بسیاری هستند که در اسباب بازی های کامپیوتر نمایش داده می شود. کسب و کار مجازی ما باز می شود رایگان رستوران بازی آنلاین، و در حالی که شما بازی، یک ایده در مورد ویژگی های آن است. حتی اگر آن یک MakDonaldc ساده است و نه رستوران هتل ناهار خوری، باید به کار با محاسبه نیروهای: گرفتن سفارش، آماده سازی آن، برای ارسال به بازدید کننده، او را به پرداخت و حذف باقی مانده از جدول و کف به مشتریان دیگر به خوبی به در اتاق بود. و سود، خرید تجهیزات لازم و لوازم جانبی.

بهترین ﻥﺍﺭﻮﺘﺳﺭ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها