بازی نقطه! آنلاین

                                   Dots! ﯼﺯﺎﺑ

نقطه! (Dots!):

هر دانش آموز قادر خواهد بود برای مقابله با این مشکل، چرا که نقطه اتصال بسیار آسان است. این یادآور معروف ALL-TAC تابستانی است، و در حال حاضر شما باید به مبارزه در برابر کامپیوتر در تشنج از خاک. طراحی MARSHALL به طوری که تبدیل به یک مربع است. در اینجا از آن برای محاسبه هر حرکت پیش رو و منجر تاکتیک حیله گری ضروری است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها