بازی سلاح های خونین آنلاین

                                   GunBlood ﯼﺯﺎﺑ

سلاح های خونین (GunBlood):

در این بازی خواهد شد بسیاری از خون وجود دارد، دلیل این که شما افتخار ارائه دوئل. جنگ ها خواهد بود تا آنجا که قدرت خود را به اندازه کافی خواهد بود، زیرا نتیجه بازی بستگی به زمان واکنش و دقت خود را. برای شروع، سبک مناسب برای پخش انتخاب کنید. شلیک به دشمن با تفنگ به کشتن، مقیاس آن، و زندگی خود را به پایان رسیده است توسط خود بازیکنان است.