ﺭﻮﺛ ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﻮﺛ ﯼﺯﺎﺑ

خیلی ثور از جهان خود آمد برای تبدیل شدن به بخشی از تیم انتقام جویان. او با یک چکش سحر و جادو مسلح و ضربه آن غیر ممکن است. این هاردی و قوی، بی رحم به دشمنان و خیانت های دوستان است. تمام بحث در مورد آن را آنلاین بازی ثور که در آن شما همیشه به صورت رایگان بازی خواهد کرد. داستان شکست نخورده تورات می گوید سازنده لگو و که در آن همه چیز، حتی خود قهرمان، مونتاژ شده از قطعات. اما آن را با لگو تورات دخالت نمی همچنان به مبارزه با هیولا و نوابغ بد. در درآمد حاصل از آن آماده و با عجله اعضای تیم های دیگر به منظور نابود کردن نیروهای دشمن در نطفه است. و صحنه های نبرد معروف ترین در یک پازل های رنگارنگ ارائه شده است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها