ﻭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﯽﺒﻣﺍﺯ

ﻭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﯽﺒﻣﺍﺯ

بازی های آنلاین زامبی برای دو داوطلب استخدام برای نبرد با مردگان زندگی می کنند. پیدا کردن یک همسر و شروع به بازی به صورت رایگان در نقاط. این شهرستان در پرتکاپو با هیولا، و تنها چند از قهرمانان صرفه جویی در جهان را از فاجعه در کل. سلاح را انتخاب کنید و اجازه دهید دست خود را سخت خواهد بود، چشم های مراقب. نابود کردن دشمن لژیون، حمل سر تیغه تیز، آبپاش گلوله آتش و حمله به دشمنان. خیابان های تمیز و حفاظت از آخرین پناهگاه باقی مانده است. گسترش واحد در محیط، برای جلوگیری از ترویج شهر داخلی از زامبی. یک گلوله در سر خود آنها قطعا متوقف شود.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها