ﻭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺎﺑ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ

ﻭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺎﺑ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ

پسر، ما ارائه می دهیم بازی رایگان مبارزه برای دو نفر آنلاین. جمع آوری با هم با دوستان و سازماندهی مسابقات در جهان آنلاین. در دنیای مجازی، شما می توانید یک ربات که آموزش دیده است به مقاومت در برابر ضرب و شتم. یا شما می توانید با یک حریف زنده بازی کند. شما نیاز به توزیع، که موقعیت از کلید های arrow، و خواهد شد که این نامه را اداره کند. در حال حاضر شما با خیال راحت می توانید بازی و شروع به مبارزه با مبارزه با خیابان و یا ورزش.

بهترین ﻭﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﺎﺑ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها