ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺭﺩ ﻉﻭﺮﺷ

ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺭﺩ ﻉﻭﺮﺷ

این زمان برای تست توانایی شما برای اجرای همه چیز دور است. اگر شما مصرف ورزشگاه هنجار کلاس برای پرتاب پرتابه و تخمین برای نتیجه، بازی های آنلاین اجرا در محدوده ارائه شده به صورت رایگان بازی، و همچنین به عنوان تجهیزات اسلحه پرتاب انجام، کمان، منجنیق. اما اگر شما قرار داده و سپس ارزیابی خواهد شد، شما خودتان علاقه مند به نشان دادن بهترین نتایج باشد، چرا که برای او گرفتن امتیاز. با کنترل ماوس، نگه داشتن کلید تا زمانی که نوار قدرت حداکثر می رسد، اما شعاع پرواز نیز فراموش نکنید.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺭﺩ ﻉﻭﺮﺷ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها