بازی های آنلاین رایگان چکرز، شطرنج یک جایگزین است، اما بازی آنها را بسیار آسان تر است. سعی کنید به ضرب و شتم قطعات حریف و رسیدن به خط در هیئت مدیره در سمت خود را به شمشیر خود را به پادشاهان. اگر شما حوصله بازی نسخه کلاسیک، شما می توانید به سرزمین عجایب، و چالش یک خرگوش سفید، کلاهدوز و شخصیت های دیگر را قبول، بازی آنها را با مروارید دریا، یک ساعت مچی و موارد دیگر. گزینه های چکرز بسیاری از کودکان و همه آنها را جذب رنگارنگ. به عنوان تراشه کوچک حیوانات، آب نبات، ستاره ها و دیگر موارد جالب هستند.

بهترین

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها