ﺎﺘﻧﺎﺳ ﯼﺯﺎﺑ

ﺎﺘﻧﺎﺳ ﯼﺯﺎﺑ

حتی قبل از زمستان دور، خنک و به یاد داشته باشید از خلق و خوی بازی آنلاین رایگان جشن بابا نوئل کمک خواهد کرد. این پدربزرگ جادویی است ترس به ذوب شدن نیست، چرا که او در یک دنیای مجازی، که در آن بازی او همیشه همان درجه حرارت زندگی می کند. ما در تابستان، و او اسکی، پرتاب گلوله برف، اسلاید در سورتمه حمل کردن، اجرا می شود یک کارخانه اسباب بازی، که در استخدام کوتوله ی خوب. شما می توانید با آن در هر ساعت بازی و برای کمک رقیق شگفتی بچه ها زیر درخت، پیدا کردن جعبه از دست رفته، جمع آوری آب نبات و یا مقابله با موتور سیکلت که در پدر بزرگ به جای سواری سورتمه حمل کردن معمول است.

بهترین ﺎﺘﻧﺎﺳ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها