ﯼﺯﺎﺑ 5 ﺩﺮﺒﻧ ﯼﻭﺮﯿﻧ

ﯼﺯﺎﺑ 5 ﺩﺮﺒﻧ ﯼﻭﺮﯿﻧ

قهرمانان واقعی از مسابقه فضایی دعوت پارسه به بازی بازی های آنلاین رایگان نبرد نیروی 5، را به تسخیر فضا و به دفع حمله دشمن. سلاح ها و تجهیزات مانور است که به تدریج به یک سطح برای مطابقت با سمت حمله و قدرت مبارزه با آن افزایش یافته است. همه چیز به سرعت اتفاق می افتد، و هیچ زمانی برای استراحت. تنها پاسخ واکنش به تغییر از مناظر شما اجازه می دهد به ضرب و شتم دشمن. در اینجا می آید زنده فوق العاده و روز گذشته غیر ممکن به امری عادی تبدیل می شود. استفاده می شود به سرعت آن را به عنوان است که در اینجا بسیار مهم است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها