ﯼﺯﺎﺑ 5 ﺩﺮﺒﻧ ﯼﻭﺮﯿﻧ

ﯼﺯﺎﺑ 5 ﺩﺮﺒﻧ ﯼﻭﺮﯿﻧ

قهرمانان واقعی از مسابقه فضایی دعوت پارسه به بازی بازی های آنلاین رایگان نبرد نیروی 5، را به تسخیر فضا و به دفع حمله دشمن. سلاح ها و تجهیزات مانور است که به تدریج به یک سطح برای مطابقت با سمت حمله و قدرت مبارزه با آن افزایش یافته است. همه چیز به سرعت اتفاق می افتد، و هیچ زمانی برای استراحت. تنها پاسخ واکنش به تغییر از مناظر شما اجازه می دهد به ضرب و شتم دشمن. در اینجا می آید زنده فوق العاده و روز گذشته غیر ممکن به امری عادی تبدیل می شود. استفاده می شود به سرعت آن را به عنوان است که در اینجا بسیار مهم است.

بازی نیروی نبرد 5 بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯼﺯﺎﺑ 5 ﺩﺮﺒﻧ ﯼﻭﺮﯿﻧ