بازی بن پرش 3 آنلاین

                                   SpongeBob Jump 3 ﯼﺯﺎﺑ

بن پرش 3 (SpongeBob Jump 3):

بن نمی تواند بنشیند. antics او در حال حاضر موفق به آزار همه ساکنان دنیای زیر آب، اما این بار پاتریک کردم به مشکل. بهترین پاتریک بن را دوست، و این بدان معنی است که اسفنج ماجراهای خطرناک در انتظار. برای صرفه جویی پاتریک، به اندازه کافی تجهیز و آماده شدن برای پیشرفت سریع. در راه به پاتریک باید تمام دشمنان را نابود کند. برای این چتر دریایی که پرتاب شده است. چتر دریایی و مواد غذایی می تواند جمع آوری کند. شما می توانید صعود تا تنها زمانی که پریدن از یک پرتو را به دیگری، بدون در نظر گرفتن خطر است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها