ﻒﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ

ﻒﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ

برای بسیاری از بازی گلف به نظر روشن و عملی نیست، اگر چه در اروپا و غرب، آن معتبر تبدیل شده است. به توافق برسند یک قرارداد جدید، شرکای کسب و کار به زمین گلف فرستاده است و به سوراخ توپ با کمک میله هدایت می شود. همچنین شما می توانید این فعالیت لذت ببرید، اما به منظور درک این مطلب، لازم است به رایگان بازی بازی های آنلاین گلف. در میان نسخه های سنتی، سرگرم کننده می باشد که پلت فرم هستند اهرام مصر، کویر و حتی کل جهان هستی، و به جای توپ معمول رانده سیاه چاله ها سیاره وجود دارد.

بهترین ﻒﻠﮔ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها