ﯽﺘﻟﺎﻨﭘ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﺘﻟﺎﻨﭘ ﯼﺯﺎﺑ

فوتبال فوتبال وجود دارد، فوتبال همیشه خواهد بود! همه نسل از مردان لذت بردن از تفکر آنچه اتفاق می افتد در زمین. اما مسابقات قهرمانی بنابراین اغلب، و غیره ریشه کن نیست برای تیم مورد علاقه خود را، شما می توانید، اگر شما بازی رایگان بازی Penalty بازی های آنلاین. لگد زدن به توپ را از فاصله ی جریمه ی از دروازه باعث می شود آرام در انتظار نتیجه. تماشاگران فراموش به نفس، مشت گره کرده و دعا برای موفق باشید برای پخش خود را، و هنگامی که او به طرز ماهرانه قرار می دهد توپ را به تور، مردم در حال پریدن، بغل کردن، پریدن و فریاد با هیجان، درست مثل بچه ها.

بهترین ﯽﺘﻟﺎﻨﭘ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها