بازی صوفیه اول: بوسیدن آنلاین

                                   Sofia The First: Kissing ﯼﺯﺎﺑ

صوفیه اول: بوسیدن (Sofia The First: Kissing):

دختر پادشاه صوفیه است بسیار در عشق با شاهزاده جذاب و در حال حاضر آنها نمی توانند از یکدیگر زندگی می کنند. اما در مقابل دوستی خود را در برابر پدر صوفیه، در هر راه برای متوقف کردن آنها، مجموعه ای به دنبال زن و شوهر در سنجاب آن اعتماد کرد. چگونه به بازی اول صوفیه: بوسه به طوری که پروتئین احساسات عاشقانه خود را در مورد هر یک از دیگر متوجه نشده بود؟ خب، البته، درخواست همه محبت در همان لحظه ای هنگامی که او دور به سمت پوزه حیله گر خود را تبدیل خواهد شد. مراقب باشید در اعمال خود، به دلیل آن در مورد تمام بوسیدن می تواند پادشاه بگویید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها