بازی ﺎﻤﯿﭘﺍﻮﻫ JFK ﮓﻨﯿﮐﺭﺎﭘ آنلاین

                                   JFK Airplane parking ﯼﺯﺎﺑ

ﺎﻤﯿﭘﺍﻮﻫ JFK ﮓﻨﯿﮐﺭﺎﭘ (JFK Airplane parking):

ماهیت این بازی این است که شما باید با توجه خود را در منطقه تعیین شده پارک بزرگ یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه می باشد. شما امکان پذیر نیست به لمس و یا برخورد به هواپیمای دیگر از هر مورد، شما به عنوان هواپیما حالت شما را کاهش می دهد. اگر شما را در سراسر تعدادی از بار با هواپیما های دیگر و یا موانع دیگر می آیند، سپس شما را به بدتر از وضعیت هواپیما خود را، که بالاتر از این مقیاس نشان داده خواهد شد، در صورت تداوم آن، و سپس شما از دست دادن.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها