بازی عمل کن عمل جراحی آپاندیس آنلاین

                                   Operate now appendix surgery ﯼﺯﺎﺑ

عمل کن عمل جراحی آپاندیس (Operate now appendix surgery):

کار دکتر یکی از مهم ترین است. از آنجا که زمانی که شما یک دکتر هستید، شما را در زندگی مردم بستگی دارد. ما می خواهیم به بررسی کنید که آیا شما در آن رگه هستند، که در آن شما خواهد آگاهی خود را از دست نیست، و شما کزاز را پوشش نمی دهد. پس از همه، این حرفه بسیار مهم است که شما عصبی نشوید، زیرا هنگامی که یک شخص حداقل کمی دست پاچه است، او ممکن است از دست دادن زندگی بیمار است. ما واقعا به کمک شما نیاز دارند. از آن لذت ببرید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها