ﻥﺍﺮﺑﺭﺎﮐ Farmerama ﯼﺯﺎﺑ

ﻥﺍﺮﺑﺭﺎﮐ Farmerama ﯼﺯﺎﺑ

لذت بردن از بازی Farmerama؟ ما در همبستگی با شما ایستاده، و در نتیجه قرار داده شده تمام گزینه های در مورد اسباب بازی مزرعه آنلاین و رایگان، به طوری که هر کس می تواند بازی و توسعه اقتصاد خود، پر پرندگان، حیوانات و گسترش زمینه کاشت دانه و یا در حال رشد سبزیجات. شروع با کم و به تدریج تجهیز مزرعه با ایستگاه های آبیاری جدید، ساختمان، خرید انواع جالب از گیاهان و نژادهای حیوانات. فروش بازار میوه و مازاد را به یک محصول جدید پردازش، و نیز برای فروش ارائه شده است. در ظرفیت جدید خود، او گران تر خواهد بود.

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها