بازی مزرعه گوسفند آنلاین

                                   Sheep Farm ﯼﺯﺎﺑ

مزرعه گوسفند (Sheep Farm):

یک مزرعه گوسفند کوچک وجود دارد. شما خودتان باید به مراقبت از حیوانات و مراقبت از آنها در هکتار است. سعی کنید برای توسعه کسب و کار کشاورزی خود را. شروع به کوچک، مراقبت از هر گوسفند به طور جداگانه، تمایلات او، شما را بر روی پنجره بالای سر خود پیدا کردن.