شان بازی گوسفند آنلاین

شان بازی گوسفند آنلاین

در عوض اقدام به بازی بازی های آنلاین رایگان شان گوسفند و کمک به خانواده به خانه در اشکال مختلف. این حیوانات احمقانه موفق به دریافت در این زمینه باز از دست داده، و بع بع ناامیدی. حتی آنها فقط می تواند در تک فایل بروید، و به جلو حرکت کند، برای اولین بار، مشخص کردن مسیر به قوچ اول، و سپس دوم و سپس سوم. و زمانی که آنها در مقابل برخی از ماشین آلات یا ساختارهای به نظر می رسد، آنها به یک بی حسی قرار می گیرند، اگر شما آنها را آموزش که چگونه به استفاده از آنها. فشار اهرم و بطور منظم احساس سیستم عامل و دستگاه آسانسور به شان و خانواده کوچک او کردم از گودال بیرون، یا عبور از کوه. گاهی اوقات، برای به دست آوردن کلید، شما باید آنها را یک هرم است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها